דרור סדן

דרור סדן – בשנת 2018 הסתכמה הנסועה של כלי הרכב המנועיים בכ-61 מיליארד ק"מ

מומחה הרכב דרור סדן מביא את נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2018 הסתכמה הנסועה של כלי הרכב המנועיים בכ-61 מיליארד ק"מ, עלייה של 2.7% לעומת 2017. רכב פרטי נסע בממוצע כ- 16,100ק"מ בשנה. בעוד שהנסועה השנתית של כלל כלי הרכב הפרטיים עלתה ב-3.4%, הנסועה השנתית הממוצעת לכלי רכב פרטי ירדה ב-0.6%. כך עולה מנתונים שריכז דרור …

דרור סדן – בשנת 2018 הסתכמה הנסועה של כלי הרכב המנועיים בכ-61 מיליארד ק"מלקריאה »