רו"ח תמיר שפירא – מהי הוצאה מוכרת במס?

קטגוריות

קטגוריות
רואה חשבון תמיר שפירא: הוצאה מוכרת מס רו"ח תמיר שפירא מסביר במאמר זה מהי הוצאה מוכרת במס? וגם כל מה שצריך לדעת על כך. 

רואה חשבון תמיר שפירא: הוצאה מוכרת מס

רו"ח תמיר שפירא מסביר במאמר זה מהי הוצאה מוכרת במס? וגם כל מה שצריך לדעת על כך. 

חשוב להבין שהוצאה מוכרת היא זכות, מסביר רו"ח תמיר שפירא.  באמצעותה העסק בין אם הוא מוגדר ברשויות המס כעוסק פטור, מורשה או חברה בע"מ מצמצם את הרווח המדווח שעליו משולמים המיסים. כלומר עצמאי/חברה משלמים מיסים על הכנסותיהם נטו – סך כולל של ההכנסות בניכוי ההוצאות ומה שנשאר הינו הרווח שחייב במס. ככל שההוצאות גדולות יותר הרווח יהיה קטן יותר ובהתאמה המיסים יקטנו .

רואה חשבון תמיר שפירא: הוצאה מוכרת מס רו"ח תמיר שפירא מסביר במאמר זה מהי הוצאה מוכרת במס? וגם כל מה שצריך לדעת על כך. 
רואה חשבון תמיר שפירא.

רואה חשון תמיר שפירא עומד בראש משרד שפירא ושות' רואי חשבון. משרדו מונה 28 עובדים.

המשרד מספק שירותים ליחידים, חברות  ובעלי עסקים במגוון רחב של תחומים.

אז מהי הוצאה מוכרת ?

ע"פ סעיף 17 ל פקודת מס הכנסה "הוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסת ו. ." .שימו לב שההוצאה בהגדרתה צריכה להיות רק הוצאה שמשמשת לייצור ההכנסה עבור העסק כדי שתוכר ותפחית את הרווח ואת חב ות המס .

לדוגמה : אם העסק הינו גן ילדים אזי מגלשות, צעצועים ודפי צביעה הינם משמשים את העסק ובאמצעותם בעל העסק מגדיל את הכנסותיו ומביא לקוחות חדשים וכך ההוצאה תורמת לייצור הכנסה.

בנוסף, שכר העבודה, שכר דירה, ביטוח העסק, תקשורת וכו קשורים גם הם באופן ישיר לרווחי העסק ולכן נחשבים להוצאה מוכרת .

האם כל ההוצאות שעוזרות לייצור הכנסה הינן מוכרות ?

הגדרת ההוצאה בלשון במחוקק "עוזרת להשיג הכנסה " הינה אפורה במהותה כלומר ישנן הוצאות שיוכרו בעסק אחד ולא יחשבו הוצאה מוכרת במס בעסק אחר.

כמו כן, ישנם הוצאות שיוכרו במלואן , ישנם הוצאות שיוכרו בחלקן ) כגון רכב שמשמש גם את העסק וגם את בעל העסק באופן פרטי( וישנם הוצאות שאף שעוזרות להשיג הכנסה לא יוכרו כלל ) כגון מסעדות עם לקוחות/ספקים ישראלים( .

אילו סוגים של הוצאות קיימים?

1 . הוצאות המוכרות במלואן – הוצאות שקשורות באופן ישיר לריווחיו ת של העסק ולטובתו לדוג: חומרי גלם, שכר עובדים, שכירות, תחזוקה, הוצאות משרדיות וכו .

2  במקרב של הוצאות מעורבות. הוצאות של העסק שהינם גם פרטיות בחלקן ועל כן רשויות המס מכירות בהן באופן חלקי לדוג: הוצאות רכב, כיבוד, ביגוד ועוד .

3 . על הוצאות ייחודיות- הוצאות לא שגרתיות שעל בעל העסק להוכיח שאכן תרמו להכנסותיו של העסק כגון: השתלמויות וכנסים, נסיעות לחו" ל ועוד .

4 . הוצאות פחת – הוצאות על רכישת רכוש קבוע שהינה מהותית יותר ומשמשת את בית העסק ותורמת להכנסותיו לאורך מספר שנים יוכרו באופן יחסי על פני מספר שני ם ) ולא בסכום המלא של הרכישה בשנת הרכיש ה( לפי סוג הנכס שנרכש בהתאם לתקנו לדוגמה : רכישת רכב, מחשב, שיפוץ בית העסק וכדומה .

יש להבחין בין עסק לעסק שכן בחנות למכירת מחשבים, רכישת המחשב הינו מלאי שנמכר ללקוחות ולכן הינו הוצאה שוטפת שמוכרת במיידי עם מכירתו ללקוח הסופי . אולם מחשב שנרכש לצורך עבודתו של עורך די ן לדוג יוכר ע"פ התקנות במשך 3 שנים ) 33% לשנה( .

דוגמה נוספת: רכב 15 אחוז בשנה, ריהוט וציוד משרדי 6-7% בשנה .

5 . הוצאות לא מוכרות – קנסות ותשלומים בעלי אופי עונשי .

מהם הנקודות החשובות באיסוף הוצאות מוכרות ?

1 . הוצאות מוכרות יוכרו ע"י הצגת חשבונית מס מהספק לבית העסק שאליו מופנית ההוצאה.

2 . מומלץ לרשום בפרטים ולפרט מדוע ההוצאה קשורה לבית העסק .

3 . בהוצאות ייחודיות מומלץ לרשום בדף נלווה כיצד ההוצאה קשורה לעסק ותורמת להשגת

הכנסתו .

4 . ניתן לאסוף הוצאות מוכ רות גם לפני פתיחת התיקים של העסק ברשויות המס .

מהו סכום המס שייחסך לנו?

ההוצאה המוכרת עוזרת לנו לחסוך במס בשלושת הרשויות: מס הכנסה, מע"מ וב. לאומי )עצמאי( .

מס הכנסה – גובה המס שנחסך הינו בהתאם לאחוז המס שאותו בעל עסק אמור היה לשלם על רווחיו ). גובה המיסים המקסימלי לעסק עצמאי הינו 50%. לכן חשוב לזכור שגם במקרה בו העסק מציג רווחים גבוהים מקסימום המס שייחסך הינו 50% מגובה ההוצאה . לגבי חברות המס שייחסך הינו גובה מס החברות שהינו 23% .

עסק הפסדי לא יקבל כל החזר בגין ההוצאות המוכרת אלא הן יחושבו וישמרו לשנים הבאות ע"י קיזוז מרווחים עתידיים שיהיו לעסק.

מע"מ.  מרבית ההוצאות המוכרות נחשבות לקיזוז גם במעמ לא לעוסק פטור. כלומר בעל עסק ששילם מעמ וקיבל חשבונית מס כדין רשאי לקזז את המעמ בגין ההוצאה המוכרת מהמע"מ שעליו לשלם על הכנסותיו. עם זאת במקרים מסוימים ניתן לקזז מע"מ. זאת רק באופן חלקי. דוגמה לכך – הוצאות רכב שמשמש בעיקרו את העסק. יוכרו 66% מסכום המעמ ששולם ואם מדובר בהוצאה שעיקרה שימוש פרטי – אישי אז יוכרו רק 25% מסכום המע"מ שעל גבי החשבונית. ברכישת רכב המעמ ששולם לא יוכר כלל אלא אם מדובר ברכב משא.

ב. לאומי – עצמאי צריך לשלם ב. לאומי על רווחי העסק ולכן גובה סכום הב לאומי שייחסך לו ע"י ההוצאה המוכרת הינה ע"פ גובה הב . לאומי שהינו משלם קרי בין 6% ל- 18% מסכום הרווחים שהציג העסק .

מהן ההוצאות שמוכרות מדירת המגורים ?

הרבה מבעלי העס קים עובדים מהדיר ה שב ה הינם גרים ולכן חשוב לנסות ולמקסם את ההוצאות הרלוונטיות ולצבוע אותן שכן מדובר בהוצאה מעורבת )ראו הסבר לעיל (. אם לא נעשה כך הרי שרשויות המס יוכלו לטעון שמדובר בהוצאה בעלת אופי פרטי ולא עיסק י.

לכן חשוב להפריד את מרכיב ההוצאה העסקית מהפרטי ת והמפתח המקובל ביותר הינו לפי יחס החדרים. לדוג אם הדירה הינה דירה בת 4 חדרים וחדר אחד משמש כמשרד – יוכרו 25% מהוצאות הדירה הרלוונטיות )רא ו פרוט להלן( .

דוגמה להוצאות מוכרות בעת עבודה מדירת המגורים של בעל העסק :

א . ארנונה, חשמל ומיסים עירוניים נוספים – ניתן לתבוע חלק יחסי 25% בדירה בת 4 חדרים שחדר אחד "צבוע" ומשמש כמשרד לעסק.

ב . שיפוצים ואחזקת חדר העבודה בבית – בעת שיפוץ הדירה , יש לבודד את ההוצאות הספציפיות לשיפוץ חדר העבודה ורק הוא יוכר. אם לא תצליחו לבודד, רשויות המס ייראו בהוצאה כהוצאה מעורבת. היא לא תוכר. לדוגמה חשבונית נפרדת מקבלן הביצוע. במקרים של הפרקט של חדר העבודה. צביעת חדר העבודה. מזגן לחדר העבודה וכיוצ'.

ג . ריהוט וציוד המשמש את חדר העבודה יוכר במלואו. זאת בתנאי שמשמש רק את המשרד בחדר העבודה שבבית. לדוגמה מקרר שנקנה לבית. במידה הוא משמש גם את המשרד לא יוכר כהוצאה מוכרת שכן הינו הוצאה מעורבת. אבל מקרר שמשמש ונמצא רק במשרד שבבית. בנוסף למקרר הביתי יוכר.

ד . דמי שכירות – ניתן לתבוע דמי השכירות של דירת המגורים בתנאי שאכן מצוין הנושא בהסכם השכירות ובעל העסק משלם מס על השכרת הנכס עסקי )המשרד שבדירת המגורי ם( ומציג לכם אישור ניכוי מס וניהול ספרים מרשויות המס המראה שאכן כך הדבר. מינסיון, בעל הנכס במרבית המקרי ם לא יסכים ולכן ההוצאה של שכד לא תהיה מוכרת .

ה. הוצאות שוטפות אחרות כגון: אינטרנט, טלפון וכיבוד ועוד המשמשות את המשרד בבית יוכרו ע"פ התקנות .

ו . פחת וריבית על המשכנתא של העלות דירת המגורים בגובה חלק יחסי ע"פ יחס חדר העבודה המשמש את המשרד בבי ת. יש להיזהר ולהתייעץ עם עו"ד כאשר מכירים בהוצאות אלו. זאת לנושא השפעתן על חישוב מס השבח העתידי בעת מכירת הדירה וכן סיווג הדירה כנכס עיסקי מבחינת הארנונה .

לסיכום,

חשוב לאסוף חשבוניות המוכרות במס כדי להקטין את המיסים שתשלמו על רווחי העסק. כמו כן, יש לבחון כל הוצאה שאתם מוציאים ולחדד ולתעד אם צריך על גבי החשבונית עצמה. כדאי בכתב ידכם מדוע ההוצאה אכן "עוזרת להשיג הכנסה".

שתפו:

מאמרים חדשים

צרו איתנו קשר

צרו איתנו קשר