דני ליבנה

קטגוריות

קטגוריות

דני ליבנה

דני ליבנה

נשוי ואב לארבעה ילדים.

דני ליבנה שימש בעבר בתפקידי ניהול בתחום הכלכלי והפיננסי במגזר העסקי.

בין שאר תפקידיו בעבר:

•  מנכ”ל בחברה בורסאית ‘ארפל’.

•  מנכ”ל בקבוצת ‘אלון – מתכת’.

נאמן לחזונו הקים דני ליבנה לפני עשור את חברת’ אובליגור’ המתמחה

בטיפול תביעות והסדרי חוב לבנקים.

ניסיונו הרב בתחום לצד יכולת יצירתית בניהול מו”מ שרכש עם השנים הקנו למר ליבנה

מעמד בכיר כמומחה בתחום הסדרי חוב בנקיים.

לאור הצלחותיו הרבות והיכרותו הקרובה את המערכת הבנקאית והמשפטית הפכו אותו

ליועץ ומומחה בתקשורת הכתובה ובמדורים הכלכליים המובילים במדיה בנושאים של

הסדרי חוב בנקיים וכן יחסי בנק- לקוח.

כמו כן דני ליבנה מרצה אורח במכללות בנושאים כלכלים פיננסים בתחומי הבנקאות בארץ.

לאחרונה הרחיב דני ליבנה את פעילות המשרד ופתח את שירותיו למעגלים רחבים יותר

של לקוחות ממגזרים שונים וכן מתן שירותיים נגישים וזמינים לכל חלקי הציבור בארץ .

.

מחיקת חובות  אינה חלום – גם אתם יכולים למחוק את החובות שלכם !

חברת אובליגור מציעה לחייבים הדרכה להתנהלות נבונה בתחום הפיננסי.

הצוות המקצועי שלנו מורכב מכלכלנים, בנקאים לשעבר, יועצי מס ורואי חשבון בהכשרתם, כך שלכל לקוח ניתן ייעוץ פיננסי מקצועי מקיף ביותר.  חברת אובליגור גאה לקחת חלק בתהליך השיקום הכלכלי של כל אדם שהסתבך בבעיות כלכליות.

מחיקת חוב לבנק – ניהול משא ומתן מול הבנק

מחיקת חובות לבנקים על ידי הסדר חובות יכולה לעלות על הפרק מדי פעם בדמות ‘מבצע’. אחת לכמה זמן, חברות מסוימות מפרסמות בתקשורת שלקוחות בעלי חובות יכולים לקבל  הנחות משמעותיות עד תאריך מסוים במסגרת מבצע אטרקטיבי כזה או אחר.  אותן החברות  הללו, מציעות את המבצעים הנ”ל בשיתוף עם ההוצאה לפועל, וכך, חייבים שיש להם תיקים בהוצאה לפועל יכולים להגיע להסדר המשיג הנחה בשיעור של עשרות אחוזים, ולפעמים גם מדובר בהנחה של יותר מ-50%  מגובה החוב. אין ספק שזוהי דרך מצוינת עבור מחיקת חוב לבנק וסגירתו. כדאי לנצל את ההזדמנות לצמצם את החוב על ידי הסדר כשיש מבצעים כאלה.

חשוב להבין, שגם כשאין מבצעים כאלה, עדיין אפשר לקבל הנחה בסדר גודל שכזה. כל שצריך לעשות הוא לדעת איך לפנות ומה לומר, ועם מי נכון לדבר בעניין.

מחיקת חובות בהוצאה לפועל – בקשה לקבלת הפטר בהוצאה לפועל

צו הפטר בהוצאה לפועל נועד למחיקת חובותיו של אדם אשר הוכרז כ- חייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל, ואין ביכולתו לפרוע את חובותיו.

שאלות נפוצות בנושא הגשת בקשה להפטר בהוצאה לפועל – מחיקת חובות

1. מהם התנאים להגשת בקשה לקבלת הפטר בהוצאה לפועל?
לצורך הגשת בקשה לקבלת הפטר בהוצאה לפועל, החייב צריך לעמוד במספר תנאים, ביניהם, עליו להיות מוגדר כ- חייב מוגבל באמצעים למשך ארבע שנים, כאשר בזמן זה עליו לעמוד בצו התשלומים שנקבע לו. כמו כן, אסור שיהיה ברשותו רכוש שניתן למכור כדי לפרוע את החובות. 

2. האם גם מי שעדיין לא הוכרז חייב מוגבל באמצעים יכול לבקש לעבור לסטאטוס זה  ולהגיש בקשה להפטר?
החוק קובע כי האפשרות לקבלת הפטר בהוצאה לפועל אפשרית אך ורק למשך שלוש שנים, עד לתאריך 5/9/2018. משמע, רק חייב שישלים תקופה בארבע שנים שלפני מועד זה, יוכל להגיש בקשה לקבלת הפטר בהוצאה לפועל. מי שלא הוכרז עדיין כחייב מוגבל באמצעים, לא יוכל לפנות להליך קבלת הפטר.

3. מהי מטרת הליך הפטר בהוצאה לפועל?
הליך הפטר בהוצאה לפועל נועד לאפשר לחייבים שאין ברשותם רכוש ו/או הכנסה שבאמצעותם ניתן יהיה לפרוע את החובות שלהם ולפתוח דף כלכלי חדש בחייהם על ידי מחיקת כל חובותיהם. 

4. האם הליך קבלת הפטר בהוצאה לפועל פוטר את החייב מכל חובותיו באשר הם?
קבלת הפטר מוחקת את כל החובות של החייב לרבות חובות שאינם במסגרת הוצאה לפועל, למעט חובות מהסוגים הבאים: חוב בגין אי תשלום דמי מזונות, חוב בגין אי תשלום קנסות וחובות שנוצרו בעקבות מעשי מרמה. חובות אלו לא יימחקו עם קבלת ההפטר.

5. במידה ובעל החוב אינו עומד בתנאים להגיש בקשה להפטר בהוצאה לפועל – האם יש דרך נוספת להגיע למצב של מחיקת חובות?
חייב שלאעומד בתנאים יכול לשקול הגשת בקשה להליך פשיטת רגל ובקשה לקבלת הפטר במסגרת הליך זה.

6. כמה זמן נמשך הליך הפטר בהוצאה לפועל ממועד הגשת הבקשה לעד לקבלת ההפטר?
משך הזמן שידרוש ההליך יכוללהשתנות בהתאם לנסיבות המשתנות, אך בדרך כלל צפוי להיארך לפחות חצי שנה.

7. באם נדחית הבקשת לקבלת הפטר, האם יש לכך השפעה על ניהול התיקים בהוצאה לפועל?
עם הגשת הבקשה להפטר תיקי החייב נבדקים,  ובמסגרת הטיפול בבקשה ייתכנו תוצאות אחרות מלבד הקבלה או הדחייה של בקשת ההפטר. לדוגמה- העלאה של צו התשלומים, ביטול סטאטוס חייב מוגבל באמצעים, הטלת עיקול על נכס שפתאום התגלה וכן הלאה. על כן התשובה לשאלה זו היא כן.
 

תנאים מקדימים לאוכלוסיית היעד עבור מחיקת חובות / קבלת הפטר בהוצאה לפועל

חייב בהוצאה לפועל יוכל להגיש בקשת למחיקת חובות / קבלת הפטר באם הוא עומד בכל התנאים הנ”ל:

החייב מוכרז כ- חייב מוגבל באמצעים במשך 4 שנים ברציפות לפני הגשת הבקשה להפטר.
אין על סך החובות אינו לעלות על 800,000 ש”ח במועד הגשת הבקשה (וזה כולל חובות שאינםמנוהלים בהוצאה לפועל וחובות שאינכם יכולים להימחק נמחקים במסגרת הליך קבלת הפטר). באם סך החובות הנו גבוה מ-800,000 ש”ח, ישנה אפשרות להגיש בקשה להפטר במידה ומתקיימים התנאים הבאים:

1.סכום החוב המקורי / סכום החוב  במועד בו הוגשה הבקשה לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל, אינוה גבוה מ-400,000 ש”ח.
2. סה”כ החייב החייב לרבות ריביות פיגורים, הצמדה למדד, צבירת קנסות וכיוצא בזאת – אינו גבוה מ-2 מיליון ש”ח.
3. אין ברשות החייב נכסים בעלי ערך אשר ניתנים לעיקול או למכירה (למעט משכורת או הכנסה אחרת לה זכאי החייב). ‘נכס בעל ערך’ יוגדר לפי שיקול דעת רשם ההוצאה לפועל, שיבדוק, בין היתר, אם ישנה תועלת כלשהיא עבור הנושים במימוש הנכס המדובר, לאחר עלויות מימושו.

אם אחד מהתנאים המפורטים לעיל מתקיים לצד התנאים הבאים: החייב עמד בצו התשלומים שנקבע לו לו במשך 3 השנים טרם הגשת הבקשה לקבלת הפטר |החייב שילם לפחות 18 תשלומים במהלך 3 השנים שקדמו להגשת הבקשה להפטר, ובמעמד זה שילם החייב את יתרת התשלומים שנותרו לו, רשאי
רשם ההוצאה לפועל להוציא צו הפטר גם במקרה בו החייב לאעמד בצו התשלומים שלו, וזאת בהתחשב במספר התשלומים אותם כן שילם בזמן ובנסיבות בגללן לא שילם את יתרת התשלומים. כמו כן, וכן רשאי רשם ההוצל”פ להתנות את אישור ההפטר בהשלמת התשלומים החסרים לפי צו התשלומים שנקבע לחייב. כמו כן, מתן הפטר יתאפשר באם לא מתנהל הליך פשיטת רגל לחייב, ובאם לא הוגשה בקשה לפשיטת רגל שממתינה לדיון, באם לא ניתן צו כינוס נכסים על נכסיו של החייב בחמש השנים טרם הגשת הבקשה, באם לא נדחתה בקשה של החייב לקבלת צו כינוס נכסים בחמש השנים טרם הגשת הבקשה, באם לא הוכרז החייב כ-פושט רגל ב-5 השנים טרם הגשת הבקשה, באם לא נדחתה בקשה להליך פשיטת רגל בעניינו של החייב ב-5 השנים טרם הגשת הבקשה, באם לא קיבל החייב צו הפטר במסגרת הליך פשיטת רגל ב-5 השנים טרם הגשת הבקשה.

הסדר חובות לצורך מחיקת חובות לבנקים – כיצד אנו בחברת אובליגור יכולים לסייע לכם

אם יש לכם חובות לבנקים ואתם מתקשים להתמודד עימם, הסדר חובות יכול להיות חלק מהפתרון.

חברת אובליגור מתמחה בניהול משא ומתן להשגת הסדר חובות. החברה מכירה היטב את המערכת הבנקאית, ויכולה להעניק לעם ייעוץ פיננסי כדי שתשייגו הסדר חוב עם הפחתה משמעותית בגובהו.

המידע באתר אובליגור הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ואובליגור אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר.

השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

חברת אובליגור אינה ממליצה על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון כמספק מידע משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.

מאמרים נוספים

הירשם לניוזלטר

שתפו:

מאמרים חדשים

צרו איתנו קשר

צרו איתנו קשר